YouTube TV trên Android mới nhất sắp hỗ trợ xem ngoại tuyến

YouTube TV trên Android mới nhất sắp hỗ trợ xem ngoại tuyến

YouTube TV trên Android và iOS

Người dùng YouTube trên Android có thể sớm nhận được khả năng tải về nội dung video. Bạn sẽ xem nó khi ở chế độ ngoại tuyến một cách dễ dàng.

Theo Neowin, các ứng dụng di động cốt lõi của YouTube dành cho iOS và Android.

Cũng như YouTube Music và Kids đã hỗ trợ xem ngoại tuyến.

Để người dùng tải xuống video và xem các chương trình khi đang ngoại tuyến.

Youtube hỗ trợ ngoại tuyến

Tính năng hữu ích.

Điểm đặc biệt nếu người dùng muốn lưu các bộ phim và chương trình TV yêu thích của mình để xem sau này mà không cần lo lắng về kết nối internet bị lỗi.

Tuy nhiên, tính năng này vẫn bị thiếu trong ứng dụng YouTube TV dành cho Android.

Hiện tại, người dùng chỉ có thể xem nội dung qua DVR trên đám mây. Hiện tại của ứng dụng vốn cần kết nối internet để hoạt động.

Nhưng điều đó có thể sớm thay đổi nếu một chuỗi mã được phát hiện trong bản cập nhật mới nhất.  Ứng dụng chứa những điều liên quan thật sự được triển khai.

Cụ thể, phiên bản mới nhất của ứng dụng YouTube TV trên Android (5.06.2) có chứa thông báo hệ thống cho biết “Looking for incomplete download”. Khi người dùng khởi chạy.

Điều này khá giống với thông báo mà người dùng thấy trên ứng dụng chính của YouTube. Ứng dụng thành phần khác của YouTube khi xem ngoại tuyến.

Tính năng hữu ích ngoại tuyến

Mã ứng dụng mới nhất của YouTube TV cho biết nó sẽ sớm cho phép người dùng tải phim và chương trình xuống và lưu chúng trên thiết bị của mình để xem ngoại tuyến.

Điều này có thể được thực hiện bằng nút tải xuống sẽ hiển thị trong mọi video mà người dùng xem.

Ngoài ra, ứng dụng có thể thông báo cho người dùng khi họ đang ngoại tuyến. Hướng dẫn người dùng mở phần tải xuống, nơi họ có thể xem các video đã lưu của mình.

Phiên bản mới nhất của ứng dụng YouTube TV hiện được tung ra cho các thiết bị Android.

Vì vậy có thể chỉ là vấn đề thời gian trước khi tính năng này xuất hiện trực tuyến cho tất cả mọi người. Bao gồm cả thiết bị iOS.

Chúc bạn thành công với YouTube TV trên Android mới nhất sắp hỗ trợ xem ngoại tuyến.

Trả lời