Garena – Code Free Fire nhận skin miễn phí tháng 2/2021

Garena – Code Free Fire nhận skin miễn phí tháng 2/2021

Garena mới đây đã công bố danh sách code nhận quà Free Fire miễn phí gồm 12 ký tự dành cho game thủ Free Fire trong tháng 2/2021.

Garena Free Fire cho iOS – Garena Free Fire cho Android

Free Fire cung cấp rất nhiều vật phẩm độc quyền trong game. Bạn thường có thể giành được chúng từ Elite Pass, tham gia sự kiện, mở thùng đồ hoặc qua cửa hàng.

Bây giờ bạn có lựa chọn nhận quà Free Fire miễn phí cực đơn giản. Đó là qùa code Free Fire. Chúng là một mã dài 12 ký tự, bao gồm chữ cái và số.

Garena cập nhật thường xuyên những code nhận quà FF hàng tháng.

Bài viết nà Bảo trì máy tính Bình Dương sẽ liệt kê cho bạn Garena – Code Free Fire nhận skin miễn phí tháng 2/2021

Bạn hãy nhập nó thật nhanh bởi số lượng của chúng hạn chế. Chỉ có hiệu lực trong một khoảng thời gian nhất định.

Tổng hợp nhận quà miễn phí

Danh sách code nhận quà Free Fire miễn phí 2/2021

Code Free Fire trong Tháng 2/2021 mới nhất

 • 7ZG488RUDDWV
 • QUZ5MJPPY92E
 • FFCSMJ5RV5Y9F
 • 3CYSQQ95YTWK
 • GZ3SLYFGTD8X
 • LL7VDMX363YK
 • FF6M1L8SQAUY
 • 8G2YJS3TWKUB
 • GZ3SLYFGTD8X
 • FFTILM659N2B
 • 5G9GCY97UUD4

Redeem code: 7ZG488RUDDWV

Phần thưởng: 1 thùng loot vũ khí của Spirited Overseer.

FF6M1L8SQAUY
8G2YJS3TWKUB
FFTILM659NZB
5G9GCY97UUD4 – 1 thùng loot vũ khí Rebel Academy
FFIC33NTEUKA
FFICYZJZM4BZ
FFICRF854MZT
FFIC65E269TQ
FFIC34N6LLLL
FFICZTBCUR4M

Nhận quà game miễn phí 2021

Lưu ý: Mã này chỉ dành cho người dùng ở các quốc gia được chọn: Hoa Kỳ, Bắc Mỹ, SAC.

Người chơi ở khu vực khác không thể sử dụng nó để nhận vật phẩm Free Fire miễn phí.

Không nhận được bạn sẽ nhận được thông báo: This code cannot be used in your region.

Code Free Fire OB25 mới nhất

 • FFBB CVQZ 4MWA
 • 8G2Y JS3T WKUB
 • FFBA TJSL DCCS
 • FFTI LM65 9NZB
 • 5G9G CY97 UUD4
 • CONGRATZ2MIL: Mã Code Free Fire  và Elite Pass miễn phí.
 • FTT9SD19RKJG: Mã nạp kim cương miễn phí trong Free Fire
 • FFIC RF85 4MZT
 • FFIC 9PG5 J5YZ
 • FFIC 65E2 69TQ
 • FFIC WFKZ GQ6Z
 • FFIC YZJZ M4BZ
 • FFIC 34N6 LLLL
 • FFIC ZTBC UR4M
 • FFIC3 3NT EUKA
 • FFBB CVQZ 4MWA
 • Mã đổi Free Fire hôm nay 2021 ký tự K: SPEH FABF 9HSD
 • Mã đổi Skin Free Fire Titan Scar Gun: SPEH GKWH GSW9
 • Mã đổi kim cương miễn phí Free Fire: E7SK E1R6 31H1
 • Những mã code nhận nhân vật miễn phí

  Có một số mã đổi lấy phần thưởng vào tháng 1 này. Bạn có thể nhận được nhiều nhân vật, giao diện và trang phục miễn phí với những mã này.

  Nhận quà miễn phí game nhanh
  • KELLYDZHHTYBV: Đổi mã cho nhân vật Kelly.
  • SD19RKJ175GR: sử dụng mã đổi thưởng này để nhận skin Dragon AK miễn phí.
  • FTT7LMDPFUBE: Sử dụng mã này cho trang phục cao cấp.
  • MILLIONLIKE: Đổi mã để nhận phần thưởng không xác định.
  • ZIKS1ET643S1: Nhận phần thưởng đáng ngạc nhiên với mã này.
  • E7SKE1R631H1: Sử dụng mã Đổi quà này cho một mặt hàng đáng ngạc nhiên.
  • FF49MLIKESGV: Mã Đổi quà cho một món quà không xác định.
  • FB495MLIKESP: Một phần thưởng không xác định khác với mã này.
  • FBSHARE10RBU: Đổi mã cho nhân vật Paloma.
  • FRESNILMFAST: Mã đổi mới nhất cho nhân vật DJ ALOK.
 • Danh sách mã Gift Code Free Fire chỉ có trong tháng 2 này:

  • 8G2YJS3TWKUB
  • SPEHG5SFW2SD
  • SPEHGMUDCDNL
  • SPEHG9DUEH4L
  • SPEHGMXMWYDD
  • SPEHGDF9CFY6
  • SPEHGG9SFKKH
  • SPEHG2SNLQ6G
  • SPEHGRXGDV7B
  • SPEHGHKFYJEK
  • SPEHGFHCYGYW
  • SPEHGG7R4KDU
  • SPEHGSTAGMGR

  Code Free Fire miễn phí năm 2021

  • A3NMDVLPRFWS
  • A3NMD8W5F5H6
  • A3NMD96U4YFU
  • A3NMD32DCH8X
  • N6AQNM7RJ2CC
  • N6AQNCNFU7C6
  • N6AQN3NMMX7J
  • N6AQN9V432X8
  • WZ6DHWYHHG4H
  • RP4TXG29EXSJ
  • KPHU7KHDRLKW
  • MNWNA5A8BLQE
  • TPFU7QHXG1EC
  • 4EUWRCXKPLV8
  • ZVYAV7PV28T9
  • PGU6ZFXQPTLG
  • 2VFRUBEVEDGX
  • 6LTXXKUYR8VZ
  • ZF2EGQB2QR8U
  • TUNDERFHK7MG
  • 5PE5ZT3KM29X
  • 9EASUTP7A6HY
  • B76KMCVCD3PY
  • 7WJ72BQQ56SZ
  • HKYMVQSYGBSQ
  • PGU6ZFXQPTLG
  • LCSV8S5KKMPG
  • CMZAKU72DLRU
  • TLXKC6PEQH79
  • 5JCQ6CB67MKV
  • 5JCQ6CB67MKV
  • LTXXKUYR8VZ
  • QNAE4FM8X5Q2
  • FFIC33NTEUKA
  • FFIC34N6LLLL
  • FFICZTBCUR4M
  • FFICYZJZM4BZ
  • FFIC65E269TQ
  • FFICRF854MZT
  • FFIC9PG5J5YZ
  • FFICWFKZGQ6Z
  • SPEHGMMM2WCV
  • SPEHGF4X5KCR
  • SPEHGPG93UDU
  • SPEHGDHDSCUQ
  • SPEHGGM5HB8C
  • SPEHG93UK2LW
  • SPEHGR4EDEVQ
  • SPEHG8QTJHRT
  • SPEHGC3AR9XH
  • SPEHGN6XMDBY
  • SPEHGHU4CDCC
  • SPEHGQZKVXJC
  • SPEHGFAYUX6Z
  • SPEHG8QMN2BQ
  • SPEHGHCPWF3N
  • SPEHGV3UD82D
  • SPEHGNS3FV2T
  • SPEHGB2ANRF9
  • SPEHG3E8BZKR
  • SPEHG3MYQAPA
  • SPEHG5CCC779
  • SPEHGYKY57A7
  • SPEHGBZ4H4WN
  • SPEHG388XLVA
  • SPEHG63UZRCQ
  • SPEHG8YJMUJ5
  • SPEHGYFLSVGX
  • SPEHG49UUSML
  • SPEHGHEN2Y2W
  • SPEHGU44X755
  • SPEHG34U5EED
  • SPEHG7XFPRR3
  • SPEHGCDMR33L
  • SPEHGHQSHM3E
  • SPEHG9HU846Y
  • SPEHGZETZR2Q
  • SPEHG6VLWUXT
  • SPEHGCEJGY36
  • SPEHGYBQDUUN
  • SPEHG9ERE4PV
  • SPEHGELQ4TUE
  • SPEHGU5UVH8F
  • SPEHGEEWMZYR
  • SPEHGYM8SJS2
  • SPEHGXWSGGNZ
  • SPEHGEZM3NYA
  • SPEHGZCFDG57
  • SPEHGA9FXRA6
  • SPEHG9JPNAQ8
  • SPEHGFWRYMY4
  • SPEHGBCHCC95
  • SPEHGFKHZL8Y
  • SPEHGAUVU4RC
  • SPEHG3PPSGG6
  • SPEHGSN285DG
  • SPEHGGGX5FPV
  • SPEHG9VXGEDD
  • SPEHGWBNMTPR
  • SPEHGHGH9S7L
  • SPEHGKWHGSW9
  • SPEHGVEABSUR
  • SPEHGHMEAD6Z
  • SPEHGYKWC9FD
  • SPEHG5ARXT4K
  • SPEHGMDVUDJR
  • SPEHGG87W5D2
  • SPEHGUTT5MLU
  • SPEHGDE7FXT3
  • SPEHG944JU6T
  • SPEHGDUMU6Z4
  • SPEHGVNJGDFM
  • SPEHGZZDJGVD
  • SPEHGB488FLB
  • SPEHG48AM72U
  • SPEHG89NJQ7P
  • SPEHGRED9NU6
  • SPEHGX8D33ZL
  • SPEHGYG8EACT
  • SPEHGHSMLMCT
  • SPEHGACMN3WN
  • HRKZSNEK9NQ6
  • L42UMG3J3UDM
  • FFBBCVQZ4MWA
  • 2C95SGGUGQQY
  • 2C95SRUCNKT9
  • 2C95SVXFS3JS
  • 2C95S2C7XKHA
  • 2C95SN8QEVF9
  • FF4MPCSBF7RB
  • FF4MD4YW8RQR
  • FFIM29CB5BF7
  • FF3WPC5BF7RB
  • FFIG8CP9LSF3
  • BOOYA7QXMPUI
  • FFESP0RTS4AR
  • FFIGM89MM9CR
  • FFSL9SP3MMC8
  • PHFGQ163PQAZ
  • PEFFIG45TY04
  • AP9INCSE812L
  • SPEHG6LLU4G5
  • SPEHGM2HCH94
  • SPEHGZQH27A7
  • SPEHG8XD458S
  • SPEHGDYX7J5J
  • SPEHGV2PM4DZ
  • SPEHGR6VFSCD
  • SPEHG8D5H82C
  • SPEHGW6CHMUS
  • SPEHGJR7LW5U
  • SPEHGYSX92HZ
  • SPEHGZME7ZX4
  • SPEHG6EV4AX7
  • SPEHGM9EHNBZ
  • SPEHGJCRZ4SP
  • SPEHGU9WQALC
  • SPEHGJQ6JGRC
  • SPEHG3D4NTQW
  • SPEHGS52UP39
  • SPEHG6DVNCD9
  • SPEHGMUEV944
  • SPEHGV4H9WSB
  • SPEHGVT9SZ7K
  • SPEHGN8X9BUK
  • SPEHG7PXQWLQ
  • SPEHG5VTZY4K
  • SPEHG9KJNUN8
  • SPEHGP2QG5UA
  • SPEHG5DVHASP
  • SPEHGZTT9MYM
  • SPEHGM94YHKV
  • SPEHGSW6PR35
  • SPEHGYGMYRMP
  • SPEHGGAENK3T
  • SPEHGMAS5DBJ
  • SPEHGE3J9MRL
  • SPEHG373QTVG
  • SPEHGRVJ8EKF
  • SPEHGQDSJTL4
  • SPEHG3T5UUB7
  • SPEHG6UA2D7K
  • SPEHG9VPNTU8
  • SPEHGYHDEMVZ
  • SPEHGHKSDZ6U
  • SPEHGDGKS2PY
  • SPEHGMQATL7V
  • SPEHGNJAPW4U
  • SPEHG5FTA9TB
  • SPEHGYZ7B4RL
  • SPEHG6RQYF79
  • SPEHG244QAGK
  • SPEHG4VYZ2XC
  • SPEHG56V5H25
  • SPEHGU5VJDNP
  • SPEHGW964HCS
  • SPEHGGHJUAR6
  • SPEHGYT6ZXUD
  • SPEHGZH6ZBFV
  • SPEHGWB7LE9Y
  • SPEHGZMA7NA2
  • SPEHGAVZ87J3
  • SPEHG34ACXXL
  • SPEHGMLKC7ET
  • SPEHGFBFH3MY
  • SPEHG7ZA6PB2
  • SPEHGVEZH9ZN
  • SPEHG4JC7S9W
  • SPEHGYHPUG7Z
  • SPEHGXJ99T7G
  • SPEHGFARXU76
  • SPEHG3THPU23
  • SPEHGX6R73CF
  • SPEHG8C5W8MP
  • SPEHGXHQZD7E
  • SPEHG6JVX27Z
  • SPEHG6ZYDLPA
  • SPEHG8MTGKQ4
  • SPEHG9VAEGYS
  • SPEHGMGLKXSE
  • SPEHGLM33WEM
  • SPEHGWMVAKKP
  • SPEHG5FPR6KM
  • SPEHGBGG7YWN
  • SPEHGG69MKSJ
  • SPEHGQDAY2S2
  • SPEHGU97R87P
  • SPEHG8TPTATK
  • SPEHGBKXYQE5
  • SPEHGYDLYRXG
  • SPEHGXSWUS49
  • SPEHG26RYRYP
  • SPEHGQNRKULN
  • SPEHGX4B355M
  • SPEHG2F9GTR9
  • SPEHGDL43WR2
  • D4G1D33SD5D4
  • HBVJ95G2J6Y6
  • FBSHARE10RBU
  • FF49MLIKESGV
  • Y7PS1HR623H4
  • SPEHG2LZQZM8
  • SPEHGFBE8F38
  • SPEHGESVV253
  • K2FXEMXRA23S
  • SPEHGMGYG9FD
  • SPEHGAB7KFRN
  • SPEHG2CD3KZ9
  • SPEHGJHAA58F
  • SPEHGEDT23M6
  • SPEHGARS35T4
  • SPEHGB9Y7VYN
  • SPEHGKDYMFBT
  • SPEHGK88M937
  • SPEHGP99Q2T4
  • SPEHG8MR8QNR
  • SPEHGBWBWZTZ
  • SPEHG9E9HD2A
  • SPEHGGZKZW4B
  • SPEHGLSEG2WJ
  • SPEHG3M46JAX
  • SPEHG8XQJWQE
  • SPEHGYWGMPLK
  • SPEHG7EJP6M8
  • SPEHG7RZWULJ
  • SPEHGKZ8W5MA
  • SPEHGM3PJYCQ
  • SPEHGFB5RV84
  • SPEHGJ2Z7H9F
  • SPEHGRVPHXEG
  • SPEHGTVQ3NK2
  • JAZZPKCSAGJ7
  • JAZZPC2PEDJH
  • JAZZ28PSBG5J
  • JAZZPPW727HC
  • JAZZ2XSDLZ4G
  • JAZZ2F5VFTK5
  • JAZZ2XULRF7M
  • JAZZPESJR74P
  • JAZZPRHQEHRB
  • JAZZ2TLJLRBG
  • 46NUM9NRP665
  • 46NUMB2NJDZR
  • 46NUM8TD9USM
  • 46NUMBN6NZ9V
  • 46NUMC9NF6PR
  • 46NUM2TLVCP6
  • 46NUMZKEUPKF
  • 46NUM799LJU3
  • 46NUMKFDM6RP
  • 46NUM6AXZZQN
  • 46NUM54BF9U4
  • 46NUMQSQAL8A
  • 46NUMHSZUHKB
  • 46NUMH6PVUDJ
  • 46NUMSU83C6K
  • 46NUMK7QSEUN
  • 9RC24R27SYQ9
  • 9RC249DY4S9Q
  • 9RC24YFRZYLV
  • 9RC24ZYBMR6P
  • 9RC24MYPMZ7Q
  • 9RC24RZJDK5D
  • WJ9BCX78ZHV5
  • WJ9BCCFJY3Z4
  • WJ9BCEJS7VQU
  • WJ9BCJ64UDRF
  • WJ9BCWCJTDTW
  • WJ9BCHIY27ZP
  • WJ9BCATE38W8
  • WJ9BCI8SBZ22
  • WJ9BCDWPSPF
  • WJ9BCN4LZPE
  • WJ9BCLXVFTQ
  • WJ9BCRW435M
  • WJ9BCU2D9DG
  • WJ9BCATQ3W7
  • WJ9BC4C3GS2
  • WJ9BCIATU6A
  • WJ9BCXMJBNV
  • WJ9BC5JDJ6IJ
  • WJ9BCKVUSKDT
  • WJ9BCDB2GNT
  • WJ9BCPHCIN9
  • WJ9BCQ5FIX6
  • WJ9BC2UQTF7G
  • WJ9BCBMSFKLD
  • WJ9BCGL763YJ
  • WJ9BCW6JKYC
  • WJ9BCG7DHIGC
  • WJ9BCKE9C5X9
  • WJ9BCDW59MC6
  • WJ9BCEIDVVRE
  • WJ9BCPLYR4V7
  • GQ3H7BALPQIJ
  • HBUZSQRL2V6G
  • 66JYKXPPGGD3
  • W8TQAQ3BRWPL
  • W8TQA204XX3G
  • W8TQAOJBH964
  • W8TQAHLW4X5D
  • W8TQAH9WK0SP
  • W8TQA1A2H330
  • W8TQAXZB4BXZ
  • FFGAMESCELEB
  • TBOOYAHAGS18
  • PNVNZ6UKNWSH
  • 66AEY4KRGJ4S
  • FFJIUG3N9GXB
  • FFJIE080LHO8
  • FFSLSI2H45ZV
  • VIVACHILEE18
  • VIVAMEXICO18
  • CONGRATZ2MIL
  • 50WJ5FCTYHB5
  • 8J4P35ZAVA94
  • FFSLA4AKBEKK
  • SCENEDEPOLLO1
  • DEMASIADOKUL
  • SCUADADLADRS
  • G1SGWDW7ABA5
  • WATZAPAWNPRO
  • JONDTOOPATIS
  • JOTAFREEALAA
  • NU8AHJ5AOTWP
  • GJJWSQ9AAV7U
  • UBUDSG22Z67A
  • GRACIACLATAM
  • MRSIHUMLLDAD
  • W7MSJA4F983F
  • PXTLELXDOO9I
  • FF3MD4GW9RGR
  • 9RC244PI8LA6
  • 9RC247UMWYP3
  • 9RC24Y3GLG0Q
  • 9RC245JPPGI1
  • 9RC24XMSFYT8
  • 9RC24U63KFW9
  • 9RC24LDGFSOE
  • 9RC24OB2ANN
  • 9RC24L51X973
  • 9RC24RL8M19F
  • W8TQAYR25RNG
  • BOOYAHAGS18F
  • KL9UY924AYAW
  • BOOYAVMLZJ7N
  • JEKU2K32G6R8
  • JEK18G4GR7G8
  • 785924QRRYGN
  • 78592C79WH2L
  • 78592BACSWAS
  • 78592X97HEQ3
  • 78592TTSU6WD
  • FHQR1RTWBP4K
  • FHQR1720FAPL
  • FHQR1R2U1I90
  • FHQR1S55MHJX
  • FHQR1Z7DJ4WL
  • FHQR16P4FMUM
  • FHQR1A2IQYR9
  • FHQR1MPQSPBM
  • FHQR1LUNTSZH
  • 78592P8XQYMT
  • 785923RG2C3L
  • 78592XFYYAUT
  • 78592EVE473K
  • 78592JY4CWJY
  • 78592UP4RDLJ
  • 785929R73DZ3
  • 78592GWDVSXG
  • 78592K8WJK75
  • 78592KI3I6OW
  • 78592KBULBS4
  • 78592KBO34FT
  • 78592KKR374R
  • 78592K547TTY
  • 78592KDA78T7

  Những sự kiện mới có trong Free Fire sẽ đi kèm theo giftcode cho người chơi khi tham gia. Bạn hãy theo dõi những sự kiện mới.

  Bạn hãy like fanpage chính thức của Free Fire và nhận Giftcode một cách nhanh nhất

Danh sách mã redeem trong game Free Fire tháng 1/2021 miễn phí nhận ngay

FFIC33NTEUKA
FFICYZJZM4BZ
FFICRF854MZT
FFIC65E269TQ
FFIC34N6LLLL
FFICZTBCUR4M
FFIC9PG5J5YZ
FFICWFKZGQ6Z
FFBATJSLDCCS
FFBBCVQZ4MWA

SPEHGELQ4TUE
SPEHGU5UVH8F
SPEHGEEWMZYR
SPEHGYM8SJS2
SPEHGXWSGGNZ
SPEHGBCHCC95
SPEHGFKHZL8Y
SPEHGEZM3NYA
SPEHGZCFDG57
SPEHGA9FXRA6
SPEHG9JPNAQ8
SPEHGFWRYMY4
SPEHGAUVU4RC
SPEHG3PPSGG6
SPEHGSN285DG
SPEHGGGX5FPV
SPEHG9VXGEDD
SPEHGWBNMTPR
SPEHGHMEAD6Z
SPEHGYKWC9FD
SPEHG5ARXT4K
SPEHGMDVUDJR
SPEHGHGH9S7L
SPEHGKWHGSW9
SPEHGVEABSUR
SPEHGG87W5D2
SPEHGUTT5MLU
SPEHGZZDJGVD
SPEHGB488FLB
SPEHG48AM72U
SPEHG89NJQ7P
SPEHGDE7FXT3
SPEHG944JU6T
SPEHGDUMU6Z4
SPEHGVNJGDFM

Cách dùng code redeem Free Fire miễn phí

Nếu chưa biết cách dùng code FF, hãy làm theo các bước dưới đây:

1. Tới web chính thức của Garena Free Fire hoặc truy cập trực tiếp trang: https://reward.ff.garena.com/.

2. Đăng nhập tài khoản Free Fire. Bạn không thể dùng tài khoản khách ở bước này. Tài khoản Free Fire phải liên kết với Facebook hoặc VK trước.

cách nhập miễn phí

3. Sao chép và dán một trong số code trên vào ô nhập mã, rồi click Confirm.

4. Kiểm tra phần thưởng trong kho đồ Vault của game Free Fire. Mọi loại tiền tệ sẽ được thêm trực tiếp vào tài khoản.

Lưu ý: Redeem code trong Free Fire có giới hạn. Nghĩa là khi số lượng redeem đạt tới giới hạn. Những mã Free Fire trên không còn hợp lệ. Vì thế, hãy nhập chúng sớm nhất có thể.

Code free fire

Bài viết trên Bảo trì máy tính Bình Dương đã chia sẽ cho bạn Garena – Code Free Fire nhận skin miễn phí tháng 2/2021.

Chúc bạn có nhiều những trải nghiệm tuyệt vời bạn nhé.

Trả lời